O PEFMED PLUSKako je istaknula Europska komisija, temeljni čimbenik za podizanje održivosti u proizvodnji hrane je dostupnost uspješnih slučajeva kao i čvrstih mehanizama prenosivosti. 

Ovaj mrežni repozitorij je zamišljen da olakša brze stvaranje, dijeljenje i prijenos zajedničkog znanja na vrlo pristupačan i vidljiv način. Cilj je što jasnije poslati poruku, podržati dionike i potencijalne nove praktičare koji također dolaze iz susjednih zemalja jadranskog područja kako bi naučili iz proučavanog i iskustva PEFMED & PEFMED PLUS studije slučaja, uhvatili tehničku i ekonomsku pozadinu i vjerojatno ih ponovili.

Ovaj online radni prostor namijenjen je specifičnim ciljnim skupinama kao što su poljoprivredno-prehrambene tvrtke, udruge, tehnološki izvođači, ekolozi i javna uprava, lokalne zajednice i zainteresirane strane te u konačnici ima za cilj da svi zainteresirani dionici prođu dublje u PEF metodologiju i pokušaju slijediti najbolje prakse koje nudi PEFMED PLUS i testirati alate za samovrednovanje koji se koriste tijekom aktivnosti prijenosa znanja.

ŠTO JE PEFMED PLUS

PEFMED je kratica za „Razmjenu i prijenos iskustava i metoda o utjecaju proizvoda na okoliš susjednim zemljama Jadranskog poljoprivredno-prehrambenog sektora".

Siri kontekst projekta PEFMED ima za cilj:

home_eco_list_num1

Podizanje svijesti o utjecaju tradicionalne proizvodnje hrane na okoliš.

home_eco_list_num2

Provesti program obuke o rezultatima koji su prethodno postignuti s PEFMED projektom.

home_eco_list_num3

Prenijeti znanje poljoprivrednim proizvođačima hrane, klasterima i javnim institucijama.

home_eco_list_num4

Ratificirati protokole i memorandume o razumijevanju s gore navedenim ciljnimskupinama kako bi se osigurao održiv plan.

Sve informacije o projektu dostupne su na službenim stranicama.

Danas se vodi velika rasprava o utjecaju lanaca opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i povezani dionici imaju poteškoća u razumijevanju njihovih učinaka i kako ublažiti njihov utjecaj na okoliš. Štoviše, širenje ekoloških oznaka na tržišnoj razini zbunjuje potrošače pri kupnji prehrambenih proizvoda.

Polazeći od znanja koje je prethodno generirao bivši PEFMED projekt u poljoprivredno-prehrambenim mediteranskim zemljama, opći cilj PEFMED PLUS-a je replicirati njegovu kulturu, metodologiju i prenijeti skup rezultata spremnih za korištenje (Nacionalne mape puta, PEF Wiki Platforma info, Socio-ekonomski KPI alati za maslinovo ulje, flaširanu vodu, vino i sir) koji će biti prilagođen poljoprivredno-prehrambenom sektoru jadranskog bazena.

Projekt traje od srpnja 2021. do lipnja 2022., financiran je od strane Mediteranskog programa Interreg za promicanje eko-inovacije u industriji hrane i pića u euro-mediteranskom području, spajanjem ekoloških i socio-ekonomskih aspekata.

PEFMED web stranica: https://pefmed.interreg-med.eu/