ŠTO JE PEFEvropska komisija je predložila metode uticaja proizvoda na životnu sredinu i ekološkog karbonskog otiska organizacije kao uobičajeni način mjerenja ekoloških performansi. 

Pristup je testiran između 2013-2018 zajedno sa više od 280 volonterskih kompanija i organizacija. Na osnovu rezultata testiranja, Evropska komisija sada istražuje kako da koristi metode uticaja na životnu sredinu proizvoda i organizacije u politikama. Evropska komisija je pokrenula seriju konsultacija na ovu temu 2018. godine. Izvještaj pročitajte ovdje. 

Akcioni plan cirkularne ekonomije za 2020. godinu predviđa da će „Komisija takođe predložiti da kompanije potkrijepe svoje ekološke tvrdnje koristeći metode uticaja na životnu sredinu proizvoda i organizacije“. To je dio skupa međusobno povezanih inicijativa za uspostavljanje snažnog i koherentnog okvira politike proizvoda koji će održive proizvode, usluge i poslovne modele učiniti normom, a ne izuzetkom, i transformisati obrasce potrošnje tako da se u prvom redu ne proizvodi otpad.  

Što bi ekološki otisak mogao donijeti?

Zašto je ovo važno za poljoprivredno-prehrambrene kompanije u mediteranskim zemljama?

Zato što bi PEF standardi u narednih nekoliko godina mogli postati jedinstveni i priznati ekološki sertifikati za poljoprivredno-prehrambene proizvode u Evropskoj uniji. Od kompanija koje žele da budu označene kao „održive u proizvodnji“ moglo bi se zahtijevati da pokažu usklađenost sa PEF standardima. Pored toga, od onih malih i srednjih preduzeća i mikro kompanija koje sarađuju sa velikim poljoprivredno-prehrambenim korporacijama – kao dio njihovog lanca snabdijevanja – biće zatraženo da budu u skladu sa PEF-om.

Karbonski otisak uticaja proizvoda na životnu sredinu mogao bi da bude faktor promjene igre za mediteranski ekonomski sistem, gdje je prehrambreno - poljoprivredna hrana prvi ekonomski stub. Približavanje što je prije moguće standardima uticaja na životnu sredinu zasnovanim na PEF-u postaje ključna konkurentska prednost za kompanije i preduzeća bilo koje veličine. Iskustvo projekata PEFMED & PEFMED PLUS priprema veliki broj mediteranskih poljoprivredno-prehrambenih kompanija da pređu na zelenije standarde u skladu sa sljedećom generacijom oznaka održivosti zasnovanih na PEF-u.